Gemene huur

  Zowel roerende (vb. een wagen) als onroerende goederen (vb. een garage, opslagplaats…) kunnen in gemene huur worden gegeven. In veel gevallen is een schriftelijke overeenkomst vereist of sterk aan te raden. U kan rekenen op onze advocaten bij het opstellen of voor het nalezen van uw overeenkomst.

  Contacteer ons voor alle info

  Woninghuur en huur studentenkamer

  Woninghuur

  Van zodra een goed wordt verhuurd om (uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend) te bestemmen als hoofdverblijfplaats voor de huurder, geldt de specifieke regelgeving met betrekking tot de woninghuur.

  • Voor oude huurovereenkomsten (van vóór 1 januari 2019) geldt de (oude) federale Woninghuurwet;
  • In Vlaanderen vallen contracten vanaf 1 januari 2019 onder het toepassingsgebied van het Vlaams Woninghuurdecreet.

  Zowel voor de verhuurder als de huurder is een goed opgestelde huurovereenkomst van primordiaal belang. Wij bieden u daarom een modelcontract aan via ons online advies waarmee u zelf aan de slag kan, evenals een model voor intredende plaatsbeschrijving en voorbeeldbrieven.

  Twijfelt u of in uw geval een standaardcontract voldoende zal zijn, twijfel dan niet om ons te contacteren voor advies afgestemd op uw persoonlijke situatie.

  Huur studentenkamer

  Recent werd tevens een regeling inzake het huren van een studentenkamer of 'studentenkot’ bij wet voorzien. Er gelden een aantal specifieke regels met betrekking tot zo'n overeenkomst:

  • Alle kosten en lasten moeten in de huurprijs inbegrepen zijn (enkel verbruik van water, energie en telecommunicatie kan afzonderlijk worden aangerekend).
  • Jaarlijkse indexering is mogelijk.
  • De huurwaarborg bedraagt maximaal twee maanden huur (zonder extra kosten) waarbij de verhuurder ten vroegste drie maanden voor de startdatum van de overeenkomst de waarborgstelling mag vragen. De waarborg cash stellen is niet toegelaten.
  • Een plaatsbeschrijving is verplicht.
  • In speciale gevallen is een vroegtijdige opzegging mogelijk.

  Huurgeschillen

  Komt de huurder van uw woning of appartement zijn betalingen niet na of berokkent hij schade aan uw eigendom? Wacht niet om ons te contacteren bij huurachterstallen of huurschade. Een aanmaning, oproeping tot verzoening of gerechtelijke procedure en kordate opvolging voorkomt financiële katers.

  In een procedure voor het vredegerecht verhalen we de achterstallige huurgelden en schade. Indien nodig, vorderen wij ook de uithuiszetting en volgen dit samen met de gerechtsdeurwaarder voor u op. Daarbij kan in bepaalde gevallen tevens worden gevorderd dat de nalatige huurders uit het huurgoed worden gezet. Ook bij problemen met de woningkwaliteitsnormen, onbewoonbaarheid of leegstand is gerichte actie belangrijk.

  Tip: Wanneer uw huurder niet stipt betaalt, raden wij steeds aan om reeds bij de eerste wanbetaling een advocaat te raadplegen. Een procedure neemt immers tijd in beslag. Het is dus van belang erover te waken dat de huurachterstal niet al te veel oploopt en dat er snel kan worden opgetreden.

  Graag ons advies omtrent uw huurgeschil? Wij helpen u graag verder.

  Bekijk onze handige modeldocumenten inzake huur

  Pacht

  Er is sprake van pacht indien de verpachter (~verhuurder) akkoord gaat dat een pachter (~huurder) zijn onroerend goed gebruikt binnen de uitoefening van een landbouwbedrijf (hoofdzakelijk gebruiken voor landbouwactiviteiten) en dit tegen een redelijke vergoeding (~huurprijs).

  Een pachtovereenkomst kan voor verschillende termijnen (vb. lange pacht, loopbaanpacht) worden aangegaan, maar mag nooit korter zijn dan negen jaar. Er gelden tevens bepaalde formaliteiten bij de opzeg van de overeenkomst.

  Veelvoorkomende vraagstukken zijn:

  • Mag onderpacht of pachtoverdracht?
  • Wanneer moet ik de pachtprijs betalen?
  • Kan ik ook pachten om enkel dieren te houden?
  • Wanneer kan ik opzeggen?
  • Wat bij het overlijden van de pachter?
  • Wat met het voorkooprecht van de pachter?

  Wij staan u graag bij indien u vragen heeft bij de specifieke regels van de pachtwetgeving. De wijziging van de pachtwet staat overigens ook op de politieke agenda. Onze advocaten volgen eventuele wijzigingen nauwgezet op en kunnen u hieromtrent adviseren.

  Maak een afspraak

  Mede-eigendom

  Kocht u een appartement of woning dat onder mede-eigendom valt? Net als de andere mede-eigenaars bent u verantwoordelijk voor de gemene delen zoals de inkomhal, de fietsenstalling en de tuin, en de onderhoudskosten die daarvoor nodig zijn. Als u het niet eens bent met de beslissingen of acties van uw mede-eigenaars of de syndicus, kan u juridische stappen ondernemen.

  Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten en staan u bij om een gepaste oplossing te vinden voor uw geschil.

  Contacteer ons voor alle info

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.