Samen op zoek naar een creatieve oplossing voor elk conflict

Sommige geschillen liggen zo gevoelig dat ze moeilijk onderling geregeld raken, zoals burenruzies of familiekwesties i.v.m. de verdeling van een erfenis. In die situaties treedt een bemiddelaar op als neutrale derde om de partijen te begeleiden en te zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Bij Dewever & Van de Velde kan u steeds terecht voor bemiddeling in burgerlijke, familie- en handelszaken. Sarah Van Parys is erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddeling is een snelle en vertrouwelijke manier om geschillen te regelen.
Aniek Van de Velde Advocaat, Vennoot, Bemiddelaar

Hoe gaan we te werk?

Wanneer u ons inschakelt als bemiddelaar bij bijvoorbeeld een scheiding of handelsconflict, luisteren wij als onafhankelijke speler naar het verhaal van beide partijen. We gaan op zoek naar de achterliggende reden van het geschil door een open gesprek te creëren waarbij iedereen aan het woord komt.

Onze advocaat-bemiddelaars geven daarbij niet enkel juridisch maar ook menselijk advies, zonder een concrete oplossing aan te reiken: het doel is dat de partijen tijdens de onderhandelingen zelf tot een akkoord komen. Als bemiddelaar leiden we de onderhandelingen dus in goede banen opdat er constructief met elkaar overlegd kan worden, maar gaan we nooit in naam van een of beide partijen beslissen.

Het spreekt voor zich dat deze gesprekken vrijwillig en strikt vertrouwelijk verlopen. Geen enkele verklaring of voorgelegd stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden door de 'tegenpartij' indien de bemiddeling niet afgesloten zou worden met een akkoord.

De bemiddelingsmethode in 3 stappen

1. Bemiddelingsovereenkomst: Voor de bemiddeling start, sluiten de partijen een overeenkomst af waarin hun verplichtingen, afspraken omtrent de werkwijze, de beëindiging en de regeling van de kosten worden vastgelegd.

2. Bemiddelingsonderhandelingen: Via een gestructureerde onderhandelingsmethode onder begeleiding van de bemiddelaar wordt getracht een akkoord tot stand te brengen.

3. Schriftelijk akkoord: Eens er een akkoord is bereikt, wordt alles schriftelijk vastgesteld in een bindende overeenkomst die door de Rechtbank wordt gehomologeerd.

Team meeting Dewever & Van de Velde

Meer info?

Zit u met een conflict dat een snelle, discrete en flexibele behandeling vergt? Door een beroep te doen op een bemiddelaar vergroot u de kans op een oplossing waarin zowel uzelf als de tegenpartij zich kan vinden. Aarzel niet om ons te contacteren voor een inleidend gesprek.

Maak een afspraak

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.