Invordering van facturen en debiteurenbeheer

Heeft u te maken met slechte betalers of weigert uw klant te betalen voor uw goederen of diensten? De invordering van niet-betaalde facturen en de stipte opvolging van deze dossiers behoort tot de kern van onze activiteiten. We treden snel en kordaat op zodat u als cliënt zorgeloos en meestal ook kosteloos verder geholpen wordt.

Dewever & Van de Velde biedt een budget- en klantvriendelijk systeem aan tot invordering van openstaande, onbetwiste facturen*:

  • U bezorgt ons een kopie van de factu(u)r(en), de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en een kopie van één of meerdere ingebrekestellingen (per sms, Whatsapp, mail, brief en/of aangetekende brief) die u aan uw klant bezorgde.
  • Komt er geen reactie of vrijwillige betaling van de klant? Dan gaat het kantoor middels een juridische procedure over tot dagvaarding, waarbij de gerechts- en deurwaarderskosten door ons worden voorgeschoten.
  • De zaak wordt vervolgens ingeleid voor de bevoegde rechtbank waarna de tegenpartij al dan niet bij verstek zal worden veroordeeld tot betaling (indien er geen betwisting wordt gevoerd).
  • Het kantoor zorgt voor de formaliteiten en de uitvoering van het bekomen vonnis.
  • Bij ontvangst van betaling op onze derdenrekening worden de eerder vernoemde voorgeschoten kosten gerecupereerd en wordt het ereloon van het kantoor betaald door inhouding van de door de tegenpartij te betalen rechtsplegingsvergoeding, intresten en schadebeding, naargelang wat er door de rechtbank wordt toegekend. Het is dus de bedoeling dat u op het einde van de rit het nettobedrag van de nog verschuldigde factuur ontvangt.
  • Kan het bekomen vonnis niet worden uitgevoerd of kan er geen betaling worden bekomen (vb. door insolvabiliteit van de schuldenaar), dan worden enkel de door het kantoor voorgeschoten kosten aangerekend.

*Deze bijzondere voorwaarden tot invordering van onbetaalde facturen kunnen evenwel enkel worden toegestaan indien de cliënt alle invorderingsdossiers aan het kantoor toevertrouwt.

Eens u een dossier bij ons heeft opgestart, kan u gebruik maken van het beveiligde filesharing platform van ons softwarepakket Kleos Connect. Hier kan u eenvoudig en veilig documenten uploaden en de stand van het dossier opvolgen. U ontvangt hiervoor van ons een eigen login met wachtwoord.

Nood aan onze tussenkomst voor de betaling van uw facturen?
Vul onderstaand formulier in en wij helpen u verder.

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan