Ondertekende documenten Dewever Van de Velde1 1
product

Stappenplan achterstallige huurgelden en model ingebrekestelling

Wat houdt dit document in?

Indien U vaststelt dat Uw huurder nalaat om tijdig de maandelijkse huurgelden te betalen en er zich zogenaamde ‘huurachterstallen’ voordoen, is het van belang om snel te schakelen.

Om Uw rechten zoveel als mogelijk te vrijwaren, bezorgen wij U een stappenplan en ontwerp ingebrekestelling.

Opgelet: dit document is een standaardmodel en houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden. Bij twijfel raden we steeds een consultatie aan waarbij besproken kan worden of het document voldoet aan uw vereisten. Een modelovereenkomst kan overigens nooit worden gelijkgesteld met een volwaardig juridisch advies.