Naam en juridische vorm

Advocatenkantoor Dewever & Van de Velde is een vennootschap onder firma met kantoren te 8720 WAKKEN, Kasteeldreef 9 en te 8340 SIJSELE, Stationsstraat 26.

De vennoten van VOF Dewever & Van de Velde zijn:

  • Mr. Kristin DEWEVER, ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen, België;
  • Mr. Aniek VAN DE VELDE, ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen, België;

De maatschappelijke zetel van VOF Dewever & Van de Velde is gevestigd te 8720 Wakken, Kasteeldreef 9, met ondernemingsnummer 0628.482.893.

Contactgegevens:

  • Adres: 8720 Wakken, Kasteeldreef 9
  • E-mail: advocaten@dewever-vandevelde.be
  • Telefoon: 056/60.10.70

Activiteiten:

Activiteiten als advocaat, zoals juridische dienstverlening en advies, bijstand bij geschillen (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk).

Deontologie:

De advocaten van Dewever & Van de Velde zijn voor hun activiteiten onderworpen aan de gedragscodes en reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies. De deontologische regels werden verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten en is online te raadplegen via www.advocaat.be

Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.08.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin Europe nv. Op 01.08.2014 bedraagt het verzekerd bedrag 1.250.000 € per schadegeval. Een kopij van de polis wordt op eerste verzoek verstrekt.

Multidisciplinaire activiteiten of partnerschappen

Dewever & Van de Velde maakt geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Overige

De informatie op deze website wordt medegedeeld als algemene informatie en kan onder geen enkel beding beschouwd worden als een volwaardig juridisch of professioneel advies. U kan en mag niet voortgaan op enige informatie op deze website zonder advies te vragen aan een advocaat.

Dewever & Van de Velde kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.

Het kantoor bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan, voor zover dit niet toebehoort aan derden. Gebruik van deze website of delen ervan, in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewever & Van de Velde