Sijsele Dewever Van de Velde 1 1
product

Modeldocument overeenkomst woninghuur

Wat houdt dit document in?

Bent u van plan uw woning te verhuren en zoekt u een volledige basis voor uw huurcontract? Dit modeldocument werd opgemaakt volgens de meest recente wetgeving (Vlaams Woninghuurdecreet) die van toepassing is op overeenkomsten voor woninghuur ondertekend vanaf 1 januari 2019.

Tip: Als verhuurder bent u verplicht om de ondertekende overeenkomst (inclusief plaatsbeschrijving) te laten registreren.

Opgelet: dit document is een standaardmodel en houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden. Bij twijfel raden we steeds een consultatie aan waarbij besproken kan worden of het document voldoet aan uw vereisten. Een modelovereenkomst kan overigens nooit worden gelijkgesteld met een volwaardig juridisch advies.