Wet Boeken Dewever Van de Velde 1
product

Modelbrief ingebrekestelling achterstallige indexatie onderhoudsbijdrage

Ingebrekestelling achterstallige indexatie onderhoudsbijdrage

Laat de tegenpartij na om de geïndexeerde onderhoudsbijdrage te betalen? Dan kan u aan de hand van deze modelbrief een ingebrekestelling opsturen waarin u de tegenpartij aanmaant om het achterstallige bedrag te betalen en de volgende stappen tot invordering meedeelt.

Opgelet: dit document is een standaardmodel en houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden. Bij twijfel raden we steeds een consultatie aan waarbij besproken kan worden of het document voldoet aan uw vereisten. Een modelovereenkomst kan overigens nooit worden gelijkgesteld met een volwaardig juridisch advies.