Ruimtelijke ordening en stedenbouw

    De reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en evolueert voortdurend. Heeft uw buuronderneming grootse bouwplannen die problematisch kunnen zijn voor uw eigen gebouwen? Werd uw aanvraag tot omgevingsvergunning onterecht geweigerd? Wij bekijken graag samen met u de situatie en nemen desgevallend de nodige juridische stappen tot bijvoorbeeld het indienen van een bezwaar tegen een vergunningsaanvraag of bijstand tijdens een administratieve procedure.

    Juridische begeleiding nodig bij een stedenbouwkundig geschil?

    Maak een afspraak