Private aanneming

  Dewever & Van de Velde beschikt over een doorgedreven kennis inzake bouw- en aannemingsrecht en staat zowel aannemers, bouwpromotoren, architecten, bouwheren als vastgoedmakelaars bij.

  Bent u een bouwprofessional? Wij geven graag oplossingsgericht advies en staan u bij doorheen het hele (bouw)proces. Voor de opmaak of het nalezen van uw (onder)aannemingscontracten, alsook de opmaak van aanmaningen naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens de uitvoering van de werken kan u op ons rekenen. In dergelijke situaties is het van belang om schriftelijk te reageren. Wij adviseren hierin om conflicten te voorkomen en uw belangen veilig te stellen. Bekijk hier tevens onze handige checklist voor de opmaak van (onder)aannemingscontracten.

  Is er gerichte actie nodig bij bepaalde problemen (zichtbare en verborgen gebreken, vertragingen…), dan doen wij het nodige. Denk aan minnelijke vaststellingen of de aanstelling van een gerechtsdeskundige. Wij zijn aanwezig tijdens het deskundigenonderzoek en volgen het mee op, desnoods in samenspraak met een eigen technisch raadsman. De adviezen van de deskundige vertalen we kritisch in een juridische aanspraak of verweer tijdens de gerechtelijke procedure.

  Tip: Recente cassatierechtspraak heeft ertoe geleid dat de onderaannemer eenvoudiger buitengerechtelijk kan worden vervangen indien u niet tevreden bent. Hiertoe moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Het kan nuttig zijn om in uw contracten hieromtrent een clausule te voorzien.

  Kunnen we u bijstaan om bouwgeschillen onderling of gerechtelijk op te lossen?

  Maak een afspraak

  Overheidsopdrachten en aanbestedingen

  Overheidsopdrachten zijn voor aannemers niet altijd een evidentie. Bij dergelijke opdrachten komen tal van formaliteiten en dwingende termijnen kijken, zowel tijdens de gunningsfase als tijdens de uitvoeringsfase. Informeer tijdig zodat wij onze adviserende rol ten volle kunnen ontplooien en conflicten vermeden worden.

  Als aannemer kan u op ons rekenen om uw rechten te verdedigen. Werd u niet geselecteerd of werd uw offerte geweigerd, dan controleren wij of dat terecht is. Een veel voorkomend juridisch probleem betreft het prijsonderzoek wegens abnormale prijzen. Wij toetsen de mogelijkheden van een schorsing of vernietiging voor de Raad van State af. Of wij controleren of u aanspraak maakt op schadevergoeding via de gewone burgerlijke rechtbank.

  Ook wanneer de uitvoering van uw aannemingsovereenkomst niet vlekkeloos verloopt, staan wij u bij in uw verweermiddelen. Denk aan laattijdige aanvang, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, schorsing van de werken, boetes wegens laattijdige uitvoering, bouwgebreken... Het kantoor heeft gespecialiseerde kennis in huis. Wij kennen de weg in de wereld van de publieke aanneming en weten hoe we de overheid of het opdrachtgevend bestuur het best benaderen. Neem gerust contact op voor advies of een consultatie.

  Maak een afspraak

  Kabelschade

  Bij grondwerken, aanleg van wegen- en/of nutsvoorzieningen of andere (aannemings)werken, is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van kabels. Voorafgaandelijk aan de uitvoering van dergelijke werken voorziet de wet o.a. in een lokalisatieverplichting. Deze verplichting is overigens niet beperkt tot professionals, maar rust op alle personen die eender welk werk uitvoeren of laten uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd.

  U kan bij ons vertrouwen op de kennis van verschillende advocaten inzake de regelgeving en de verfijning hieromtrent die door de rechtspraak werd ontwikkeld.

  Maak een afspraak