Het overlijden van een familielid betekent niet enkel het verwerken van verdriet, maar ook de regeling van de nalatenschap.

Hier komen dikwijls een aantal vraagstukken naar voren:

  • Is er een testament en is het geldig?
  • Wie neemt het huis over en hoe worden de rekeningen verdeeld?
  • Hoe zit het met schenkingen en wat als u zo een groot deel van de erfenis misloopt?
  • Werd het erfrechtelijk voorbehouden deel voor de kinderen onderling gerespecteerd?
  • Zijn er aandelen van een vennootschap te verdelen?

Ons team kan u bijstaan bij de verdeling tijdens de bijeenkomst bij de notaris. Indien er betwisting bestaat tussen de verschillende erfgenamen, zal de tussenkomst van de rechter nodig zijn waarbij het in uw belang is dat uw rechten ten volle worden verdedigd.

Vraag gerust om ons advies of juridische bijstand bij de verdeling of betwisting van uw erfenis.