Verbintenissenrecht

  Een tussen partijen op rechtmatige wijze aangegane overeenkomst, strekt tot wet. Dit betekent dat een overeenkomst tussen partijen correct en te goeder trouw moet worden nageleefd. Doet men dit niet, begaat men in principe een contractuele wanprestatie en zal moeten worden ingestaan voor (eventuele) veroorzaakte schade.

  Wenst u hulp bij het opmaken van een overeenkomst of het nalezen van ontwerpen? Heeft u recht op een schadevergoeding van een contractpartij of wordt u zelf contractueel aansprakelijk gesteld? We adviseren en begeleiden u voor een vlotte afhandeling van de vordering.

  We wijzen er graag op dat consumenten meestal een bijzondere bescherming genieten. Wij bekijken dit graag samen met u.

  Contacteer ons voor alle info

  Onrechtmatige daad

  Wanneer iemand schade lijdt of veroorzaakt ten gevolge van een fout of nalatigheid van een derde, treedt de buitencontractuele aansprakelijkheid in werking. Denk aan uw kinderen die in hun enthousiasme per ongeluk iemands eigendom beschadigen of uzelf die uitglijdt over de stoep van uw buurvrouw die zout vergat te strooien. Zowel in het geval van opzettelijke schade als bij nalatigheid stelt het Burgerlijk Wetboek dat de schade vergoed moet worden door wie ze berokkend heeft.

  Dewever & Van de Velde biedt bijstand om dergelijke schadeclaims oplossingsgericht aan te pakken en tot een aanvaardbare vergoeding te komen voor beide partijen.

  Onze hulp nodig bij een schadeclaim?

  Contacteer ons voor alle info

  Medische aansprakelijkheid

  Wordt u als patiënt het slachtoffer van een medische fout door een arts of zorgverlener tijdens uw behandeling of bij de nazorg? Er bestaan verschillende mogelijkheden (vb. via de burgerlijke rechter of via het Fonds voor Medische Ongevallen) om een vergoeding te bekomen voor de schade die u daardoor opliep.

  Dewever & Van de Velde adviseert u over de voorwaarden en staat u bij in de afhandeling van dergelijke medische schadegevallen, waaronder het begroten van de schade naar aanleiding van lichamelijk leed dat in diverse deelaspecten uiteenvalt. Adequate begeleiding en opvolging is onontbeerlijk.

  Kunnen we iets voor u betekenen?

  Contacteer ons voor alle info

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.