Bewindvoering

  Door een ongeval, ziekte of dementie kan het zijn dat een persoon zijn vermogen niet langer zelfstandig kan beheren. Ter bescherming voorziet de wet als beschermingsmechanisme de bewindvoering. Daarbij wordt iemand anders aangesteld om in naam van de wilsonbekwame persoon te handelen en te beslissen.

  Komt u in de situatie waarbij uw ouders zichzelf niet meer kunnen vertegenwoordigen, dan kan u een verzoekschrift indienen om de vrederechter een bewindvoerder te laten aanstellen.

  Bij Dewever & Van de Velde kan u terecht voor:

  • het inwinnen van advies en het neerleggen van een verzoekschrift om een bewindvoerder te laten aanstellen
  • het tijdelijke beheer van de goederen van de beschermde persoon door een professioneel bewindvoerder

  Mr. Kristin Dewever, Mr. Aniek Van de Velde en Mr. Sarah Van Parys worden door de vrederechter aangesteld tot bewindvoerder. Bij zo’n regeling wordt vaak een vertrouwenspersoon aangeduid die de beschermde persoon kent en fungeert als tussenschakel voor de bewindvoerder. De vrederechter bepaalt de bevoegdheden van de bewindvoerder rekening houdend met de aard en de samenstelling van de te beheren goederen alsook met de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon. We bekijken graag welke beschermingsregeling de beste oplossing is voor uw familielid.

  Zorgvolmacht via een lastgevingsovereenkomst

  Mogelijks biedt ook een zorgvolmacht bescherming. Concreet betekent een zorgvolmacht via een lastgeving dat een betrokken persoon, die wil anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid, de bevoegdheid geeft aan één of meerdere personen om in de toekomst specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een zorgvolmacht te kunnen geven, moet de lastgever (deze die de zorgvolmacht geeft) wel nog wilsbekwaam zijn op het moment dat hij of zij de zorgvolmacht opstelt. Ook in dit geval staan wij u graag bij met gepast advies.

  Contacteer ons voor alle info

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.