Commerciële geschillen

  Komt u in conflict met een handelspartner door problemen bij de uitvoering van diensten, niet-conforme levering of openstaande betalingen? We zoeken graag een geschikte oplossing.

  Valt er onderling niets te regelen, dan staan wij u uiteraard bij in de gerechtelijke procedure die daarop volgt. Hebt u recht op schadevergoeding, dan zetten wij alles op alles om uw dossier stevig op te bouwen zodat u die optimaal kan bekomen. Ook nadat het vonnis is uitgesproken, kan u erop rekenen dat wij de uitbetaling standvastig opvolgen.

  De hulp inschakelen van onze advocaten voor uw handelsgeschil?

  Neem contact op

  Contracten

  Als ondernemer komt u dagelijks in contact met overeenkomsten. De advocaten van Dewever & Van de Velde kunnen u bijstaan bij het onderhandelen, opmaken en reviseren van overeenkomsten in verscheidene rechtsmateries.

  Bij de opmaak van contracten denken wij preventief en pragmatisch met u mee op maat van uw onderneming opdat enige mogelijke conflicten voorkomen kunnen worden. Bel ons gerust of leg een videoconsultatie vast om een overeenkomst met ons af te toetsen.

  Maak een afspraak

  Algemene voorwaarden

  Een goed opgesteld contract met duidelijke algemene voorwaarden is belangrijk voor uw onderneming in uw relaties met andere ondernemingen en particulieren. Zo maken aansprakelijkheidsbeperkingen uw activiteiten minder risicovol en een eigendomsvoorbehoud beperkt de schade bij faillissementen van uw medecontractant.

  Wij denken preventief met u mee bij de opmaak van uw (verkoops)voorwaarden en zien erop toe dat de nodige betalingsvoorwaarden opgenomen worden op maat van uw onderneming. Op basis van deze voorwaarden bieden wij overigens een interessante samenwerking aan voor uw debiteurenbeheer.

  De B2C- en B2B-verhoudingen kennen de laatste jaren heel wat wetswijzigingen. Zijn uw algemene voorwaarden nog actueel? Werden deze ook afgestemd op de concrete activiteiten van uw onderneming? Contacteer ons gerust voor advies en begeleiding.

  Neem contact op

  Bijstand bij overname aandelen of handelszaak

  Hebt u interesse in de overname van aandelen of een handelszaak? Of denkt u eraan uw eigen onderneming of aandelen over te dragen? Wij begeleiden u in samenspraak met uw accountant of revisor.

  Tijdens het volledige onderhandelingsproces kan u rekenen op juridische begeleiding van een van onze advocates, van de intentieverklaring tot de finale overeenkomst. We staan in voor de opmaak en inhoudelijke controle van de contracten, tussentijdse overeenkomsten, intentieverklaringen… Bij overnames doen we indien gewenst een juridisch due diligence-onderzoek om een gedetailleerd beeld te krijgen van de opportuniteiten en risico’s van de onderneming.

  Kunnen we iets voor u betekenen?

  Neem contact op

  GDPR

  Als ondernemer stond u ongetwijfeld reeds stil bij de regelgeving rond GDPR (General Data Protection Regulation) of gegevensbescherming, die een aantal verplichtingen aan ondernemingen en overheidsinstellingen heeft opgelegd. Om te voldoen aan deze strikte wetgeving – en boetes van de gegevensbeschermingsautoriteit te voorkomen – bekijken wij graag samen met u of uw website of webshop GDPR-proof is.

  Werkt u met een andere onderneming samen die tevens gebruikmaakt van de gegevens die u ontvangt in het kader van uw activiteiten, dan is het goed mogelijk dat een verwerkersovereenkomst nodig is. Contacteer het kantoor gerust voor alle info hieromtrent.

  Neem contact op

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons of vraag digitaal advies aan.