Publiekrechtelijke problemen

VASTGOEDRECHT

 

Publiekrechtelijke problemen inzake vergunningen en administratieve beslissingen

 

 

Wanneer uw stedenbouwkundige vergunning onterecht werd geweigerd, richten wij ons tot de bevoegde beroepsinstanties.

 

Wanneer een stedenbouwkundige aanvraag uw belangen kan schaden, wordt bezwaar aangetekend.

 

Na overleg wordt - indien nuttig - een landmeter of technisch raadsman gecontacteerd.

 

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

 

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77

 

Copyright © All Rights Reserved