Publieke Aanneming

VASTGOEDRECHT

 

Publieke aanneming (Overheidsopdrachten)

 

De vele formaliteiten bij de studie en inschrijving bij de plaatsing van overheidsopdrachten roepen veelal vragen op. Leemten en vergissingen in het bestek, vraag tot verantwoording voor abnormale prijzen, kwalificering inzake erkenning, uitsluiting van de opdracht, onregelmatige inschrijving,…

Het kantoor zal U als aannemer adviseren en bij de onterechte weigering van een opdracht worden uw belangen verdedigd in functie van de schorsing van de administratieve beslissing bij de Raad van State en/of toekenning van een schadevergoeding .

Ook de uitvoering van uw aannemingsovereenkomsten verloopt niet altijd vlekkeloos. Laattijdige aanvang, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, schorsing van de werken, weigering goedkeuring vorderingsstaten, betalingsweigering, onterechte boetes wegens laattijdige uitvoering, ambtshalve maatregelen, gebreken,…

Wij adviseren U, staan U bij in uw verweermiddelen en bij gebreken bespreken we of ook een eigen technisch raadsman een meerwaarde biedt. Aniek Van de Velde is uw aanspreekpunt.

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

 

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77

 

Copyright © All Rights Reserved