Disclaimer

Copyright

 

VOF DEWEVER-VANDEVELDE bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF DEWEVER-VANDEVELDE.

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

 

Algemene disclaimer

 

Onze website (www. DEWEVER-VANDEVELDE.be) bevat algemene informatie over VOF DEWEVER-VANDEVELDE en haar advocaten.

 

De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

VOF DEWEVER-VANDEVELDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

VOF DEWEVER-VANDEVELDE is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Advocaat-cliëntrelatie

U kan ons contacteren via de rubriek 'Contact’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

De VOF DEWEVER-VANDEVELDE-advocaten zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de sectie ‘Materies' op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

 

Privacyverklaring

 

VOF DEWEVER-VANDEVELDE stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers te beschermen.

 

VOF DEWEVER-VANDEVELDE kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.

 

U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen door een 'contacteer VOF DEWEVER-VANDEVELDE' formulier in te vullen.

 

De door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen in het kader van de gevraagde informatie.

 

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

 

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

 

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar advocaten@dewever-vandevelde.be

 

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

 

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME

 

advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77

 

Copyright © All Rights Reserved